BESTUURSSAMENSTELLING

Per 1 januari 2015 is de samenstelling van het SPEL bestuur als volgt:

      

         ( klik op de foto voor een vergroting ervan )
     

Bovenste rij van links naar rechts:

Har Daniëls bestuurslid
Guy Vogels bestuurslid
Jan Heutjens bestuurslid
Henk Könnemann bestuurslid
Luciënne Schwanen-Vranken bestuurslid
Ton Pruijsten bestuurslid
Henk Smeets plv. penningmeester
Hans Bootz bestuurslid
Louis Peters penningmeester, plv. voorzitter
Peter Muyres voorzitter

Onderste rij van links naar rechts:

Ad van Venrooij bestuurslid
Peter Demarteau secretaris